Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η PROBENS είναι ένας οργανισμός που βοηθά ανθρώπους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τους προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία να βρουν εργασία ή την εκπαίδευση που θέλουν. Επίσης τους βοηθά να μάθουν καλύτερα την περιοχή στην οποία διαμένουν και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δίνονται.
Η PROBENS ασχολείται με την ένταξη ατόμων με κοινωνικές δυσκολίες, μέσω προγραμμάτων και παρεμβάσεων στους παρακάτω τομείς: κατάρτιση, εκπαίδευση, απασχόληση, στέγαση, νομικές συμβουλές, υποδοχή και τεχνική υποστήριξη σε άλλους οργανισμούς.
Η ομάδα της PROBENS (Βαρκελώνη και Μαγιόρκα) υλοποιεί πολλά project και βοηθά ανθρώπους να βρουν εργασία μέσω της κατάλληλης κατάρτισης, εκπαίδευσης αλλά και συνεργιών για εύρεση πρακτικής στο εξωτερικό, μαζί δημιουργούμε διαδρομές.
Η PROBENS είναι επίσης μέλος σημαντικών δικτύων στην Καταλονία, την Ισπανία και την Ευρώπη. Αναζητά πρωτοποριακές λύσεις, δημιουργεί νέες μεθοδολογίες και το σημαντικότερο: ο άνθρωπος είναι πάντα το επίκεντρο

Μέσω της υλοποίησης του έργου Blue Generation, η Sea Teach έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο με υπηρεσίες απασχόλησης και ΜΚΟ, που δουλέυουν με ανέργους και νέους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Γνωρίζει τις δυσκολίες που συναντώνται κατά την ένταξη στην αγορά εργασίας και έχει αναπτύξει την ιδέα του έργου αυτού σε συνεργασία με την PROBENS.
Η Sea Teach έχει επίσης αναπτύξει ένα μοναδικό εργαλείο Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου VALITS το οποίο έχει μεγάλη αποδοχή σε εταιρείες εύρεσης εργασίας καθώς και σε τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού πολλών εταιρειών. Αυτό το εργαλείο έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο αφού έχουν προστεθεί στοιχεία παιχνιδιού κατά τη διαδιακασία αξιολόγησης. Αυτή η εμπειρία δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να υποστηρίξει ενεργά το έργο, τόσο κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής αλλά και κατά τη διαδικασία δοκιμής της.
Η Sea Teach συμμετέχει στo τομέα ναυτιλίας και στον τουριστικό τομέα για περισσότερα από δέκα χρόνια αναπτύσσοντας και προσφέροντας εκπαιδεύσεις σε νέους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συχνά είναι ΝΕΕΤ’s.
Οι εκπαιδεύσεις περιλαμβάνουν:
– αξιολόγηση των εγκάρσιων δεξιοτήτων
– εκπαίδευση σε soft skills
– προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας
– μεντορινγκ
– κινητοποίηση και καθοδήγηση για αναζήτηση εργασίας
– εκπαιδεύσεις στον τουριστικό και ναυτιλιακό τομέα
Η Sea Teach συνεργάζεται στενά με τοπικές αρχές, εργοδότες και ΜΚΟ προκειμένου να διασυνδέσει τους νέους με την αγορά εργασίας υλοποιώντας εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις για αυτούς.
Το ευρύ δίκτυο επαφών καθώς και η εκτεταμένη εμπειρία σε έργα επιτρέπει στη Sea Teach να παρέχει περαιτέρω υποστήριξη στις δραστηριότητες του έργου και να βοηθά τις ομάδες στόχους, τους νέους που αναζητούν εργασία και τους κοινωνικούς λειτουργούς να επιτύχουν στη διαδρομή αναζήτησης εργασίας.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες:sea-teach.com

H Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δρατηριοποιείται στον τομέα της πληρφορικής και παρέχει και επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. H Danmar έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων Διαδικτυακών Εφαρμογών και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στο πλαίσιο των οποίων το τμήμα R&D της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδεύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Μέσα σε 15 χρόνια, η Danmar έχει υλοποιήσει με επιτυχία πάνω από 50 έργα (Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα Erasmus +).
Σε πολλά από αυτά τα έργα η Danmar ήταν υπεύθυνη για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων. Η Danmar Computers είναι ο δημιουργός του AdminProject, διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο το δίκτυο περιλαμβάνει ιδρύματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών, πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνει συνεργάτες διαφόρων προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποστολή της Danmar Computer είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.

Ιστοσελίδα: www.danmar-computers.com.pl

Η knowl είναι μια κοινωνική επιχείρηση, ένα πολυβραβευμένο Trust Education Brand, που σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και καθοδήγησης που εμπνέουν, εξελίσσουν και «αλλάζουν τις ζωές» των ανθρώπων που συμμετέχουν.
Στη knowl δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), άνεργους, γυναίκες, άτομα με μειωμένη οικονομική δυνατότητα που αποκλείονται από τις μαθησιακές διαδικασίες ή / και με περιορισμένες δεξιότητες και πρόσφυγες.
Μέχρι σήμερα έχουμε προσφέρει σε μηδενικό κόστος κατάρτιση δεξιοτήτων και υπηρεσίες καθοδήγησης – συμβουλευτικής σε 5.500+ άτομα (κοινωνικές ομάδες κινδύνου), και έχουμε διοργανώσει σεμινάρια δεξιοτήτων με 7.000+ συμμετέχοντες (80% των οποίων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες) με κορωνίδα τον Επιταχυντή Δεξιοτήτων Mellon. Η ομάδα μας ξεχωρίζει για τις γνώσεις, την τεχνογνωσία, τη δέσμευση, την αξιοπιστία και κυρίως το ήθος της.
Η knowl συμμετέχει στην έρευνα, συγγραφή και υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων για την παραγωγή καινοτόμου εκπαιδευτικού περιεχομένου, στην επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και τις επαγγελματικές δεξιότητες.
Διατηρούμε στενή συνεργασία για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με ένα ευρύ δίκτυο, Πανεπιστημίων, Κέντρων Ερευνών, Ινστιτούτων και εταιρειών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ευρωπαϊκά έργα με ενεργό ρόλο της knowl έχουν χαρακτηριστεί ως Best Practice από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πληροφορίες:
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση KNOWL
Γιούλα Παπατσώρη
Τηλ: +30 2108312868
Email: y.papatsori@knowl.gr
Website: www.knowl.gr

Η Multitude i Gävle AB είναι μια σουηδική εταιρεία συμβούλων με έμφαση στην παροχή στρατηγικών λύσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Το 2004 η Multitude i Gävle AB μετέτρεψε ένα σύστημα ERP για παραγωγή στον τομέα της μηχανολογίας σε εργαλείο επαγγελματικής επικύρωσης για σκληρές και μαλακές δεξιότητες (hard and soft skills) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτό το εργαλείο είναι σήμερα πρότυπο στη Σουηδία και χρησιμοποιείται σε πολλους τομείς ως εργαλείο επικύρωσης. Τα εργαλεία επικύρωσης τομέων βασίζονται στο Σουηδικό Πλαίσιο Προσόντων – SeQF, το οποίο είναι εναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων – EQF.
Ως εταιρεία συμβούλων η Multitude i Gävle AB εκπαιδεύει τομείς, εταιρείες, δήμους και δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας στη Σουηδία για να συνειδητοποιήσουν πόσο αποτελεσματικοί μπορούν να είναι οι τομείς επικύρωσης και συμπληρωματικής εκπαίδευσης. Η επικύρωση τομέων χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, των ανέργων και των μεταναστών για την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Η Multitude i Gävle AB είναι επίσης συνιδρυτής στη σουηδική εταιρεία Head on Nails AB με επίκεντρο την ενσωμάτωση λειτουργικών συστημάτων σε ένα οικοσύστημα για τον τομέα της εκπαίδευσης.
Πληροφορίες:
Multitude I Gävle AB
Anders Krantz
Norra Centralgatan 11 B
803 11 Gävle
Sweden

Mobile: +46(0)743 221100

Email: anders@multitude.se

Web: www.multitude.se

Η σχολή Werkstatt-Berufskolleg εξυπηρετεί και εκπαιδεύει μαθητές σε μειονεκτική θέση. Εδώ είναι όλοι ευπρόσδεκτοι: Νέοι με εξαιρετικές βιογραφίες ζωής, με ή χωρίς προσόντα, ηλικιωμένοι που θέλουν να μάθουν ένα νέο επάγγελμα, άτομα με αναπηρίες αλλά και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Τα τελευταία 6 χρόνια εκπαιδεύουμε πρόσφυγες προκειμένου να μάθουν γερμανικά και να μπορέσουν να εργαστούν και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Ως σχολή χωρίς αποκλεισμούς μαθαίνουμε μαζί και μοιραζόμαστε. Όλοι ο ι εκπαιδευτές μας εκτός απο εκπαιδευτική κατάρτιση είναι και επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα. Επομένως, η μάθηση «με το χέρι και το κεφάλι» είναι το σύνθημα και το πρόγραμμά μας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής είναι βασισμένο στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών. Νέα μέσα, ψηφιακή εκπαίδευση, μη τυπική εκπαίδευση, διαφοροποίηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και τρέχοντα έργα, όλα αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους μαθητές. Για τη χειροτεχνία διοργανώνουμε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι μεγάλες και εξοπλισμένες με όλα τα απαραίτητα μέσα. Η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εκπαίδευσης επιιτρέπει νέες ευκαιρίες μάθησης κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.
Όλοι οι μαθητές έχουν μπορούν να λάβουν ατομική ή σε μικρές ομάδες εντατική εκπαίδευση. Οι μαθητές μας μέσω σχολικών επιτροπών συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της σχολής και καταθέτουν νέες ιδέες. Δίνουμε στους ανθρώπους που ήταν άτυχοι ή / και αποφάσισαν να εκπαιδευτούν επαγγελματικά ξανά, μια δεύτερη και τρίτη ευκαιρία.
Η WBK είναι μία “Σχολή χωρίς ρατσισμό – σχολή με θάρρος” και FairTrade -School. 55 δάσκαλοι εκπαιδεύουν και συνοδεύουν 700 μαθητές ηλικίας μεταξύ 16 και 45 ετών: 160 πρόσφυγες, 120 άλλοι νέοι μετανάστες, 65 μαθητές από ειδικά σχολεία , μαθητές με αυτισμό, πάνω από 250 μαθητές χωρίς εκπαίδευση κ.λπ.
Το διδακτικό προσωπικό είναι πολύ έμπειρο στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών για μειονεκτούντες νέους. Το πρόγραμμα σπουδών της σχολής είναι βασισμένο σε ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών αλλά και σε επιτυχημένα μοντέλα. Η WBK έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διασύνδεση των μαθητών του τόσο με θέσεις πρακτικής άσκησης αλλά και θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις.