Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Results

Αποτελεσματα

Ο τελικός σκοπός και το αποτέλεσμα της εργαλειοθήκης της εφαρμογής Able4work είναι η ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου που βελτιώνει τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποστήριξης νέων και για αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

  • η διαδικτυακή πλατφόρμα καθώς και η εφαρμογή θα είναι ελεύθερα προς χρήση για τους νέους κοινωνικούς λειτουργούς, τους μέντορες και και για κάθε χρήστη που μπορεί να ενδιαφέρεται
  • η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη δωρεάν σε όλα τα App – stores και διαθέσιμη σε όλα τα λειτουργικά συστήματα κινητών τηλεφώνων
  • οι μέντορες θα εκπαιδευτούν στη χρήση της εφαρμογής και θα την χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο προγραμμάτων ένταξης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να υλοποιούνται ψηφιακά και εξ’ αποστάσεως
  • οι νέοι θα έχουν πρόσβαση σε μια εφαρμογή, η οποία θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν τα διάφορα στάδια στη διαδικασία εύρεσης εργασίας με έναν ψηφιακό τρόπο που θα είναι ελκυστικός και θα περιλαμβάνει στοιχεία παιχνιδιού
  • αυτή η εφαρμογή θα τους επιτρέψει να αλληλεπιδρούν με τους κοινωνικους λειτουργούς που τους έχουν ανατεθεί εξ’αποστάσεως, να παραμένουν ενημερωμένοι για τις δραστηριότητες που τους αναθέτουν οι μέντορες και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και ενημερώσεις για δυνατότητες εκπαίδευσης και εύρεσης εργασίας
  • τα στοιχεία παιχνιδιού στην εφαρμογή θα προσελκύσουν τους νέους, θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει στην ατομική τους διαδρομή αναζήτησης εργασίας, θα μειώσει τα μεγάλα ποσοστά εγκατάλειψης και τα προγράμματα υποστήριξης νέων θα είναι πιο επιτυχημένα και αποτελεσματικά
  • θα επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση στην αυτονομία των νέων που αναζητούν εργασία είτε επιτυγχάνοντας τους στόχους που έχουν θέσει είτε με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας