Przejdź do treści
Home » Results

Rezultaty

Ogólnym celem i wymiernym efektem końcowym projektu Able4work jest opracowanie cyfrowego narzędzia wsparcia, które zwiększa wpływ unijnych programów wsparcia dla młodzieży, a tym samym odgrywa ważną rolę w walce z bezrobociem wśród młodzieży.

REZULTATY PROJEKTU:

– platforma internetowa i aplikacja są w pełni dostępne i bezpłatne dla osób pracujących z młodzieżą, mentorów i zainteresowanych użytkowników
– aplikacja jest dostępna i w pełni funkcjonalna w sklepach z aplikacjami dla różnych mobilnych systemów operacyjnych
– mentorzy zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z aplikacji i będą z niej korzystać, aby realizować wszystkie swoje programy społeczno-zawodowe i szkoleniowe w sposób całkowicie cyfrowy i w formie nauczania na odległość
– młodzi ludzie mają dostęp do aplikacji, która pozwala im śledzić różne etapy planu integracji zawodowej w sposób cyfrowy, atrakcyjny dzięki elementom gry.
– aplikacja ta pozwala im na interakcję z przydzielonymi im pracownikami socjalnymi w zdalny, cyfrowy sposób, bycie na bieżąco z działaniami orientacyjnymi i zadaniami z mentorami, otrzymywanie powiadomień i alertów o zbliżających się szkoleniach i możliwościach pracy
– forma gry w aplikacji przyciąga i angażuje młodych ludzi do osiągnięcia wszystkich celów ich indywidualnego planu pracy, zmniejsza obecnie wysoki odsetek osób porzucających naukę, a tym samym sprawia, że programy wsparcia młodzieży są bardziej skuteczne i efektywne
– znaczna poprawa autonomii młodych ludzi po zakończeniu procesu indywidualnego wsparcia w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia, poprzez osiągnięcie celów określonych w planie pracy lub wprowadzenie ich do pracy.

App store: https://apps.apple.com/tt/app/able4work/id1627765215?uo=2
Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.able4work&hl=pl&gl=US

Learn about the app which we developed, what can you do with it and why it could be useful.

For mentors:

For mentee’s: