Przejdź do treści
Home » Results

Rezultaty

Ogólnym celem i efektem końcowym projektu Able4Work jest stworzenie cyfrowego narzędzia, które zwiększy wpływ unijnych programów wsparcia dla młodzieży i tym samym odegra ważną rolę w walce z bezrobociem wśród młodzieży.

REZULATY, KTÓRE ZOSTANĄ WYPRACOWANE DO KOŃCA TRWANIA PROJEKTU:

  • Platforma oraz aplikacja, które będą w pełni funkcjonalne i bezpłatne dla osób pracujących z młodzieżą, mentorów i innych zainteresowanych osób
  • Szkolenie mentorów w zakresie korzystania z aplikacji, której będą mogli używać do realizacji swoich programów integracji społeczno-zawodowej i szkoleń, w pełni cyfrowo i w formie nauczania zdalnego
  • Młodzi ludzie będą mieli dostęp do aplikacji, która pozwoli im śledzić różne etapy planu integracji zawodowej w sposób cyfrowy, atrakcyjny dzięki elementom gier komputerowych
  • Aplikacja pozwoli na integrację z przydzielonymi pracownikami socjalnymi w zdalny, cyfrowy sposób. Młodzież będzie na bieżąco z działaniami orientacyjnymi i zadaniami mentorów, będą na bieżąco otrzymywać powiadomienia i alerty o zbliżających się szkoleniach i możliwościach zatrudnienia
  • Aplikacja w formie gry przyciągnie i zaangażuje młodych ludzi do osiągnięcia wszystkich celów ich indywidualnego planu pracy, zmniejszy obecny wskaźnik porzucania nauki, a tym samym sprawi, że programy wsparcia młodzieży będą bardziej skuteczne i efektywne
  • Osiągnięcie znacznej poprawy autonomii młodych ludzi po zakończeniu procesu indywidualnego wsparcia w aktywnym poszukiwaniu pracy, poprzez osiągnięcie celów wyznaczonych w planie pracy lub wdrożenie ich do pracy.